Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

Događanja

 

Promocija projekta

 

ME4CataLOgue na 4. kongresu Dani inženjera strojarstva

Objavljeno: 21.4.2015. | 9:25
Prikaza: 558
|

ME4CataLOgue na 4. kongresu Dani inženjera strojarstva

ME4CataLOgue na 4. kongresu Dani inženjera strojarstva : ME4CataLOgue na 4. kongresu Dani inženjera strojarstva

Projekt ME4CataLOgue predstavio je voditelj projekta prof. dr. sc. Dražan Kozak na 4. međunarodnom kongresu Dani inženjera strojarstva u Vodicama, 25.-27. ožujka 2015. godine.

U prilogu donosimo prezentaciju rada koji je predstavljen u sklopu kongresa. Također, isti rad tiskan je u Zborniku radova te ga je moguće citirati kako slijedi:

D. Kozak, A. Čikić, Izazovi implementacije ishoda učenja svih razina visokog obrazovanja studenata u polju strojarstva, Zbornik radova 4. međunarodnog kongresa Dani inženjera strojarstva, L. Čarapović, B. Pavković, M. Katinić, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Grafoprojekt Virovotica, 2015., ISSN 1847-1714, pp 16-21.

PPT - projektPPT - projekt

PDF format

544 kb

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :