Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

O projektu

 

Ciljevi

Objavljeno: 10.1.2014. | 12:57
Prikaza: 2157
|

Ciljevi

Cilj projekta ME4CataLOgue je osigurati kontinuirano poboljšavanje visokoobrazovnog sustava u sektoru strojarstva u Republici Hrvatskoj vezanog uz prenosivost i priznavanje kompetencija i kvalifikacija u skladu s potrebama tržišta rada na nacionalnoj, a također i na EU razini. Najvažniji ishod ovog projekta bit će katalog kvalifikacija u polju strojarstva u Hrvatskoj, a jedan od ciljeva je kroz trajanje projekta educirati studente, nastavno osoblje i širu javnost o prednostima primjene HKO.

 

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :