Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

Događanja

 

Studentske radionice

 

1. studentska radionica na TFR

Objavljeno: 24.3.2014. | 13:41
|

1. studentska radionica na TFR

1. studentska radionica na TFR : 1. studentska radionica na TFR

Motivacijska radionica: 1. studentska radionica na Tehničkom fakultetu u Rijeci u sklopu projekta ME4CataLOgue održana je u utorak, 18. ožujka 2014. godine.

Cilj radionice, koju je održala HRD ekspert Martina Stažnik, bio je motivirati studente/ice Tehničkog fakulteta u Rijeci na aktivno sudjelovanje u narednim projektnim aktivnostima (npr. utjecaj na razvoj standard kvalifikacija preko predstavnika studenata u Koordinacijskom odboru, organiziranje i sudjelovanje na narednim studentskim radionicama i na međunarodnoj stručnoj konferenciji u okviru projekta, sudjelovanje na događanjima prezentiranja ciljeva, očekivanih i ostvarenih rezultata projekta, itd.) te kroz pozitivne primjere, prepoznati viziju i mogućnosti zajedničkog suradničkog načina rada, potaknuti participativnost te na primjeru radionice pokazati snagu zajedničkog promišljanja.

U radionici je učestvovalo 31 student s preddiplomskog i diplomskog studija. 

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :