Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

Događanja

 

Radionice za nastavnike

 

Radionica za nastavnike na FESB

Objavljeno: 10.4.2014. | 14:40
|

3. radionica za nastavnike na FESB, 09. i 10.04.2014.

Radionica za nastavnike na FESB : 3. radionica za nastavnike na FESB, 09. i 10.04.2014.

Trening za nastavnike: 3. radionica za nastavnike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u sklopu projekta ME4CataLOgue održana je 09. i 10. 04. 2014. godine

Ciljevi 3. treninga bili su upoznavanje polaznika s različitim načinima vrednovanja (praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja) studentskih postignuća uz naglašavanje važnosti usklađenosti ishoda učenja, metoda poučavanja i načina vrednovanja (kurikulumsko poravnanje). K tome polaznici su upoznati s procesima samovrednovanja i vanjskog vrednovanja u obrazovanju, kao i s emprijskim procjenama učinkovitosti primjene kurikuluma temeljenog na ishodima, nžnošću kvalitetnog vrenovanja za poboljšanje ukupne kvalitete obrazovanja. Kroz praktični dio treninga pokušalo se osposobiti polaznike za kurikulumsko poravnanje. Odnosno, u skladu s praktičnim dijelom prethodna dva treninga,  polaznici su vježbali kako primijeniti ishode učenja kao kriterije ili standarde za provjeru postignuća nakon izvršenih obveza u kolegiju/predmetu, uz naglašavanje važnosti poravnavanja ishoda učenja, metoda poučavanja i načina vrednovanja. U završnoj fazi ovog praktičnog dijela polaznici su kritički raspravljali o korisnost kurikulumskog poravnanja.

Objavljeno: 28.3.2014. | 14:36
|

2. radionica za nastavnike na FESB, 26. i 28.03.2014.

Radionica za nastavnike na FESB : 2. radionica za nastavnike na FESB, 26. i 28.03.2014.

Trening za nastavnike: 2. radionica za nastavnike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u sklopu projekta ME4CataLOgue održana je 26. i 28. 03. 2014. godine

Ciljevi 2. treninga bili su upoznavanje polaznika s teorijama učenja i metodama poučavanja, analiza razlika tradicionalnog izravnog poučavanja i aktivnog poučavanja, naglašavanje važnosti povezanosti ishoda učenja s metodama poučavanja i predviđenim opterećenjem studenata (ECTS-bodovima), razlikovanje kontekstualnih utjecaja na usklađenost ishoda učenja s  metodama poučavanja, te uvježbati povezivanje ishoda učenja sa strategijama poučavanja (i učenja),  odnosno, kako primjerenim metodama poučavanja olakšati ostvarivanje očekivanih ishoda.

Objavljeno: 26.3.2014. | 9:49
|

1. radionica za nastavnike na FESB, 14. i 20.03.2014.

Radionica za nastavnike na FESB : 1. radionica za nastavnike na FESB, 14. i 20.03.2014.

Trening za nastavnike: 1. radionica za nastavnike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u sklopu projekta ME4CataLOgue održana je 14. i 20. 03. 2014. godine

Trening o metodama poučavanja i ishoda učenja za nastavno i administrativno osoblje na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu obuhvaćao je teme o definiranju standarda kvalifikacija, implementaciji ishoda učenja posebno gledano za polje strojarstva te o novim metodama poučavanja i implementacije studentu usmjerenog učenja.

Analizirane su propisane kompetencije koje stječu studenti završetkom studija i njihova povezanost s ishodima učenja predmeta na kojima polaznici treninga sudjeluju u nastavi. Predloženo je promišljanje za definiranje ishoda učenja s ciljem konstruktivnog poravnanja na studiju strojarstva.

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :