Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

Događanja

 

Sastanci radne skupine

 

4. sastanak radne skupine

Objavljeno: 5.10.2014. | 21:09
Prikaza: 762
|

4. sastanak radne skupine, 22.09.2014.

4. sastanak radne skupine : 4. sastanak radne skupine, 22.09.2014.

Četvrti sastanak radne skupine održan je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, 22. rujna 2014. godine.

 

 

 

 

Dnevni red sastanka:

1. Finalizacija prijedloga skupova ishoda učenja za izborne predmete na preddiplomskom studiju,

2. Analiza skupova ishoda učenja prikupljenih za diplomsku razinu studija,

3. Priprema preporuka za ishode učenja na doktorskoj razini studija,

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :