Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

Događanja

 

Studijsko putovanje

Objavljeno: 15.6.2014. | 11:00
Prikaza: 1258
|

Studijsko putovanje, 09. do 13.06.2014

Studijsko putovanje : Studijsko putovanje, 09. do 13.06.2014

Studijsko putovanje u gradove Maribor i Graz trajalo je od 09. do 13. lipnja 2014. godine. Sudjelovalo je 40 profesora i nastavnika sa sva 4 strojarska fakulteta, članovi projektnog tima IRO, članovi koordinacijskog odbora, predstavnici alumnija i HZZ.

Studijsko putovanje u gradove Maribor i Graz trajalo je od 09. do 13. lipnja 2014. godine. Sudjelovalo je 40 profesora i nastavnika sa sva 4 strojarska fakulteta, članovi projektnog tima IRO, članovi koordinacijskog odbora, predstavnici alumnija i HZZ. U Mariboru smo posjetili Fakultetu za strojništvo (FS), gdje su nam domaćini bili prodekan prof. dr. Zoran Ren i prof. dr. Nenad Gubeljak. Predstavljeni su nam studijski programi i osnovna obilježja FS. Na Univerzi v Mariboru smo imali predavanje o međunarodnim aktivnostima sveučilišta, posebno Erasmus i CEEPUS programu. Aktivnosti Studentskog zbora nam je predstavio student prorektor Rok Hržič, a posebno zanimljivo predavanje o kriterijima pri rangiranju sveučilišta (Shangajska lista) imao je prof. dr. Marko Marhl s Naravnoslovnotehniške fakultete Univerze v Mariboru. U socijalnom dijelu programa posjetili smo Pohorje i piramidu. U Grazu smo posjetili CAMPUS 02, gdje nam je Dr Erich Brugger kao CEO University of Applied Sciences predstavio instituciju, a FH Prof.dr.-Ing. Udo Traussnigg nam je posebno predstavio studijski program Automation Technology. Voditelj projekta je predstavio naš ME4CataLOgue. Mag. Christina Ulrich iz Internationalisation Centre Styria je predstavila glavna obilješka gospodarstva i međunarodne suradnje regije Štajerska, pa je bilo zanimljivo da imaju najveći postotak izdvajanja za R&D u Europskoj uniji (čak 4,7 % od GDP-a regije), za što su i nagrađeni od Brussela. Gospođa Bianca Prommer, BSc MA je predstavila aktivnosti Innolab koji djeluje pri CAMPUS 02. Posjetili smo i WIFI, gdje nam je Mag. Joerg Geister prezentirao programe cjeloživotnog učenja i obišli smo laboratorije obiju institucija. Na koncu smo posjetili TU Graz, gdje nam je aktivnosti i laboratorije pri Institute for Production Engineering predstavio Dr Joerg Edler. U socijalnom programu smo obišli dvorac Eggenberg, popeli se do Uhrturm te muzej oružja iz srednjeg vijeka Armoury. Sudionici putovanja su bili iznimno zadovoljni posjetom, posebno benefitima rasprava koji će pridonijeti uspješnijem obilkovanju Kataloga znanja, vještina i kompetencija temeljem slovenskih i austrijskih iskustava.

 

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :