Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

Događanja

 

Sastanci radne skupine

 

3. sastanak radne skupine

Objavljeno: 22.7.2014. | 9:20
Prikaza: 868
|

3. sastanak radne skupine, 14.07.2014.

3. sastanak radne skupine : 3. sastanak radne skupine, 14.07.2014.

Treći sastanak radne skupine održan je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, 14. srpnja 2014. godine.

Glavni ciljevi sastanka bili su uvid u trenutno stanje provedbe projekta te nastavak rada na preporukama za oblikovanje i pisanje standarda kvalifikacija, kao i priprema za nadolazeće aktivnosti i radne sastanke. Sastanku su prisustvovali svi članovi radne skupine.

Dnevni red sastanka:

1. Stanje aktivnosti vezanih za oblikovanje i pisanje ishoda učenja na razini predmeta nakon projektnog sastanka u Splitu,

2. Prijedlog finalne verzije skupova ishoda učenja za izborne predmete studija strojarstva na preddiplomskoj razini,

3. Analiza oblikovanih skupova ishoda učenja za do sada oblikovane izborne predmete studija strojarstva na diplomskoj razini studija.

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :