Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

Događanja

 

Studentske radionice

 

1. studentska radionica na FSB

Objavljeno: 26.3.2014. | 8:36
|

1. studentska radionica na FSB

1. studentska radionica na FSB : 1. studentska radionica na FSB

Motivacijska radionica: 1. studentska jednodnevna radionica na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u sklopu projekta ME4CataLOgue održana je u četvrtak i petak, 13. i 14. ožujka 2014. godine, za dvije odvojene grupe studenata.

Na samome početku radionice projekt ME4CataLOgue ukratko su predstavili studentima, prvi dan prof. dr. sc. Tanja Jurčević Lulić, a drugi dan prof. dr. sc. Damir Markučič.

Cilj radionice bio je motivirati studente/ice Fakulteta na aktivno sudjelovanje u narednim projektnim aktivnostima, kao što su:

  • utjecaj na razvoj standarda kvalifikacija - izravno i posredno preko predstavnika studenata u Koordinacijskom odboru,
  • organiziranje i sudjelovanje na narednim studentskim radionicama i studentskoj konferenciji koja se planira u Slavonskom Brodu,
  • sudjelovanje na događanjima prezentiranja ciljeva, očekivanih i ostvarenih rezultata projekta te
  • sudjelovanje na završnoj međunarodnoj stručnoj konferenciji projekta itd.

Kroz pozitivne primjere rada u formi radionice, studenti su imali priliku prepoznati viziju i mogućnosti zajedničkog suradničkog načina rada, potaknuti participativnost te putem radionice razvijati komunikacijske i socijalne vještine, pokazati snagu zajedničkog kreativnog i kritičkog promišljanja.

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :