Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

Događanja

 

Radionica o strateškom upravljanju

Objavljeno: 15.5.2014. | 16:59
Prikaza: 876
|

Radionica o strateškom upravljanju, 14.05. - 16.05.

Radionica o strateškom upravljanju : Radionica o strateškom upravljanju, 14.05. - 16.05.

Radionica o strateškom upravljanju (Strategic Management Workshop) odvija se od 14.05. do 16.05. u Svetom Martinu na Muri

Predavači na radionici su:
Prof. dr. sc. Nikša Alfirević, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu
Prof. dr. sc. Jurica Pavičić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

 

Kratki sadržaj radionice:

  • Strateški pristup osiguravanju kvalitete, unapređenju rada i akreditaciji visokoškolskih ustanova
  • Panel diskusija: primjeri dobre prakse u (re)akreditaciji i međunarodnoj akreditaciji visokoškolskih ustanova
  • Strateški marketing i menadžment visokoškolskih ustanova
  • Panel diskusija: planiranje, praćenje i vrednovanje znanstveno-istraživačkog rada
  • Radionica: kolaborativna SWOT analiza visokoškolske ustanove i njenog okruženja

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :